Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.   Xem online
Mô tả : Ngày 31/12/2010, Thủ tướng Chính phủ banh hành Quyết định số 2457/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
Số hiệu văn bản : 2457/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 31/12/2010
Ngày ban hành : 31/12/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng