Tên văn bản : Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025.   Xem online
Mô tả : Ngày 28/09/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1670/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025.
Số hiệu văn bản : 1670/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 28/09/2015
Ngày ban hành : 28/09/2015 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam