Tên văn bản : Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.   Xem online
Mô tả : Ngày 22/03/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 347/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.
Số hiệu văn bản : 347/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 22/03/2013
Ngày ban hành : 22/03/2013 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng