Tên văn bản : Thông tư liên tịch quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.   Xem online
Mô tả : Ngày 25/12/2013, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 201/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.
Số hiệu văn bản : 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN Ngày có hiệu lực : 10/02/2014
Ngày ban hành : 25/12/2013 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Thứ trưởng BTC Nguyễn Thị Minh và Thứ trưởng Bộ KHCN Lê Đình Tiến