Tên văn bản : Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.  
Mô tả : Ngày 21/09/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Số hiệu văn bản : 139/2010/TT-BTC Ngày có hiệu lực : 06/11/2010
Ngày ban hành : 21/09/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Tài chính Người ký : Thứ trưởng Trương Chí Trung