Tên văn bản : Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại .   Xem online
Mô tả : Ngày 17/04/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại.
Số hiệu văn bản : 60/2009/QĐ-TTg Ngày có hiệu lực : 17/04/2009
Ngày ban hành : 17/04/2009 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Thủ tướng chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng