Tên văn bản : Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.  
Mô tả : Ngày 30/08/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước.
Số hiệu văn bản : 75/2011/NĐ-CP Ngày có hiệu lực : 20/10/2011
Ngày ban hành : 30/08/2011 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng