Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.  
Mô tả : Ngày 13/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
Số hiệu văn bản : 87/2010/NĐ-CP Ngày có hiệu lực : 01/10/2010
Ngày ban hành : 13/08/2010 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Chính phủ Người ký : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng