Tên văn bản : Thông tư quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia .   Xem online
Mô tả : Ngày 27/05/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Số hiệu văn bản : 09/2014/TT-BKHCN Ngày có hiệu lực : 15/07/2014
Ngày ban hành : 27/05/2014 Ngày hết hiệu lực :
Cơ quan ban hành : Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký : Bộ trưởng Nguyễn Quân